ബുള്ളറ്റിന് ഇറ്റലിയില്‍ ഒരു ക്ലാസിക്എതിരാളി അരന്നെന്നറിയേണ്ടേ ?

2017-11-14 22:58:28
ബുള്ളറ്റിന് ഇറ്റലിയില്‍ ഒരു ക്ലാസിക്എതിരാളി അരന്നെന്നറിയേണ്ടേ ?
ഏറ്റവും അധികം വിൽക്കപ്പെടുന്ന ബൈക്കുകളിലൊന്നാണ്. ഇതേ രൂപ ഗുണത്തിലുള്ള ബൈക്കുകളൊന്നും വിപണിയിലില്ലെന്നത് തന്നെയാണ് ക്ലാസികിന്റെ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യവും.ക്ലാസിക് ബൈക്കുകൾ ഇന്ത്യലിപ്പോൾ ഏറെ പ്രചാരത്തിലാകുന്ന ബൈക്‌മോഡലുകളിൽ ഒന്നാണ്
Contact us: info@thekeralatoday.com, createandp@gmail.com